AKTUÁLNĚ: OMLOUVÁME SE, Z DŮVODU BOJE PROTI KORONAVIRU MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR

Knihy jsou naše hobby...

Václav Větvička

Biolog a publicista Václav Větvička se narodil v roce 1938 v Praze, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru geobotanika. Od studijních let se ale zabýval především dendrologií. Po příchodu do ČSAV se věnoval dendrochronologii a zámeckým parkům a jejich dřevinám. V letech 1964 až 1992 se specializoval na rod Rosa.

Působil v Botanické zahradě ČSAV v Průhonicích a po sloučení zahrady s Botanickým ústavem ČSAV v něm pracoval až do roku 1992. V té době rovněž spravoval Pokusnou a aklimatizační zahradu Botanického ústavu ČSAV v Černolicích. V 80. letech a poté znovu v 90. letech působil jako vedoucí Průhonického parku.

Významné bylo jeho patnáctileté působení ve funkci ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, během něhož se mu podařilo vrátit zahradě její někdejší tvář, rozšířit ji o odpočinkové refugium, upravit exteriéry. Především pak ideově navrhl a inicioval výstavbu nových tropických a subtropických skleníků. V září 2007 ukončil pro vysoký věk své působení na univerzitě a odešel jako vedoucí zámeckého parku do Štiřína, kde působil do roku 2020; v posledních letech jen jako dendrolog.

Publikační činnost Václava Větvičky čítá několik tisíc příspěvků, vedle odborných článků se jedná o popularizační příspěvky v časopisech, denním tisku, rozhlase (od roku 1995, soustavně od roku 1997 autorsky vytvářel na stanici ČRo Dvojka, dříve Praha, nedělní ranní pořad Dobré jitro z Prahy/Dobré ráno z Dvojky). Podílel se na řadě TV pořadů se zahradnickou a zahrádkářskou tematikou (např. Receptář). Inicioval také celou řadu výstav, např. v Botanické zahradě UK, v Průhonicích nebo ve Štiříně. Režisérka Jana Hádková o Václavu Větvičkovi natočila medailon do řady GEN České televize (2017).

Václav Větvička je nositelem řady ocenění: V roce 2019 mu byla udělena Cena Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace , v roce 2018 mu prezident republiky udělil státní vyznamenání, Medaili za zásluhy v oblasti vědy I. stupně, v roce 2014 ho posluchači a Český rozhlas vyhlásili Šarmantní osobností roku 2013, roku 2005 mu Přírodovědecká fakulta UK v Praze udělila Pamětní medaili k 650. výročí založení univerzity a Medaili Za zásluhy, v roce 2004 získal od Akademie věd ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

S Nakladatelstvím Vašut dlouhodobě spolupracuje od roku 2003, a to jak na autorských titulech, jichž zatím vyšlo celkem dvanáct (naposledy v r. 2020 Krok za krokem celým rokem), tak jako překladatel německých titulů. Spolu s fotografem Janem Rendkem je autorem obrazových publikací věnovaných řekám Vltavě, Berounce, Sázavě, zámeckým parkům (Zámecké zelené komnaty) a zajímavým koutům ČR (Český, Česká, České Česko).

SDÍLET

Knihy autora